Skvělá šance – dotace až 80%! OPPIK II. výzva pro Nízkouhlíkové technologie

Posted on dub 5, 2017
Skvělá šance – dotace až 80%! OPPIK II. výzva pro Nízkouhlíkové technologie

Možná tento příspěvek přichází pozdě, ale možná v pravý čas… Většina z nás ví o tom, že stát průběžně přichází s pobídkami a podporou elektromobility, obnovitelných zdrojů, výroby elektrické energie včetně pobídek technologií pro ukládaní elektrické energie v bateriových systémech. Na našich stránkách jsme 27.ledna 2017 zveřejnili informaci o II.výzvě pro Nízkouhlíkové technologie. Jen pro upřesnění, jedná se o program, do něhož je možné podávat přihlášky od 1.3.2017 do 31.5.2017.

Abychom zvýšili šance pro naše stávající i potencionální klienty, uzavřeli jsme dohodu o spolupráci s dotační Regionální Poradenskou Agenturou RPA, která pro naše klienty připravuje dotační žádosti a projekty. Na co lze podávat žádosti o dotaci:

a) Elektromobilita (včetně nabíjecích stanic)

b) Rychlonabíjecí stanice, akumulace energie a akumulace energie včetně instalace OZE

c) Druhotné suroviny

Nás samozřejmě budou zajímat první dvě oblasti. Firma FitCraft Energy pro Vás připravila komplexní technologie především z oblasti nabíjecích stanic (standardních i rychlonabíjecích) a dále technologie pro akumulaci energie včetně instalací OZE. Co můžeme nabídnout? Unikátní řešení postavené na bázi našich osvědčených zařízení SaveBox + Nabíječ + FV elektrárna.

Režimy provozu systému:
 • čistý ostrovní provoz, FV elektrárna bude připojena do SaveBox L (bez připojení systému do el. sítě)
 • FV elektrárna + zdroj energie z distribuční sítě (el. síť bude použita jako záloha při nedostatku energie z FV elektrárny)
 • FV elektrárna + zdroj energie z distribuční sítě + dodávka přebytků do distribuční sítě (viz popis níže)
Popis režimu dodávky energie do distribuční sítě:
 • Nejefektivnější varianta provozu systému. Je zajištěna trvalá dostupnost energie pro nabíjení elektromobilů a je zároveň maximálně využita energie vyrobená FV moduly.
 • SaveBox je nakonfigurován tak, že v případě plného nabití akumulátoru dodává energii z FV elektrárny do elektrické AC sítě (sell). V případě nedostatku energie z FV elektrárny si potřebnou energii ze sítě zase odebere.
 • Nabíjecí výkon pro elektromobily bude k dispozici nezávisle na slunečním osvitu. V případě přebytku vyrobené energie bude tato dodána do distribuční sítě.
 • Variantně lze dodávku energie do AC el. rozvodů objektu synchronizovat s aktuální spotřebou energie v objektu, kde je systém nainstalován. Přebytky energie tedy odcházejí přímo do spotřeby objektu a neodcházejí do distribuční sítě.

Rychlonabíječkyfinal

Důležitou podmínkou pro získání dotace je Monitoring systému:
 • monitoring SaveBoxu a celého systému je v ceně dodávky, i s veškerým potřebným HW. Pokud není v místě provozu jednotky přístup na internet, je možné do jednotky SaveBox instalovat SIM kartu.
 • bezplatný přístup certifikovaného partnera do monitoringu po celou dobu trvání rámcové smlouvy
 • zákazník má v ceně přístup k monitoringu na dobu 5let
Varianta SaveBOX-L (60 kWh)

Nabíječka elektromobilu:
Fotovoltaická elektrárna – popis:
 • můžeme volit konfiguraci SBL s 1-3 FV nabíječi s výkonem po 4.8kWp (nabíječům lze vstupy cca 2x předimenzovat), lze tedy připojit až 30kWp FV panelů
 • při výkonu FV 30kWp systém v podmínkách CZ bude generovat cca 30MWh el. energie ročně
 • FV o výkonu 30kWp nabije více než celou kapacitu akumulátoru SaveBOXu po 200 dnů v roce
Varianta SaveBOX-M (24 kWh)

Nabíječka elektromobilu:
 • nabíječe Siemens WallBox
 • současně lze provozovat 1 ks wall box 1x20A
Fotovoltaická elektrárna – popis:
 • konfigurace SBM s 1 FV nabíječem o výkonu 4.8kWp (nabíječům lze vstupy cca 2x předimenzovat), lze tedy připojit až 10kWp FV panelů
 • při výkonu FV 10kWp systém v podmínkách CZ bude generovat cca 10MWh el. energie ročně
 • FV o výkonu 10kWp nabije více než celou kapacitu akumulátoru SaveBOXu po 180 dnů v roce

wp ecommerce - e-commerce wordpress