Jak je to ve skutečnosti s platbami za jistič?

Posted on led 27, 2017
Jak je to ve skutečnosti s platbami za jistič?

Podle prohlášení šéfky ERÚ se NTS nahradí tzv. vyváženým tarifním systémem (VTS). Jednou ze změn v rámci VTS je Platba za jistič.

Chalupářům elektřina nezdraží

„Již nyní mohu říct například to, že budoucí návrh Vyváženého tarifního systému nepočítá s platbou stanovenou primárně podle jističe,“ uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková. Platbu za jistič by měl ve výpočtech nahradit parametr soudobosti. Zatímco kapacita jističe vyznačuje bezpečnostní a tedy teoretický limit spotřeby, soudobost značí, kolik spotřebičů nárazově domácnosti skutečně využívají a kdy je zapínají. Například chalupáři, kteří se NTS obávali, protože mají vysoké jističe, mohou být klidní. Své přístroje totiž zapínají hlavně o víkendu, kdy je síť méně vytížená, přinášejí jí jen minimální náklady.

Radikální změna tarifů není nutná

Vyvážený tarifní systém (VTS), jak je pojmenován budoucí návrh, se bude soustřeďovat především na spravedlivé rozdělení nákladů na provoz distribuční soustavy. Náklady přitom neřeší jen z dnešního pohledu, ale s ohledem na následující desetiletí, kdy se počítá s rychlým růstem decentrální výroby.

Státní energetická koncepce předpokládá, že decentrální zdroje energie bude mít v roce 2040 až 60 % spotřebitelů na hladině nízkého napětí, zatímco nyní je to sotva 0,5 %. Takto radikální změna tarifní struktury není nutná. Bude vázána na aktuální situaci na energetickém trhu ČR i EU a dosažení 30% podílu decentrální výroby na nízkém napětí, což lze odhadnout na desetiletí.

ERÚ nechce, aby se samovýrobci odpojovali

„V žádném případě nechceme penalizovat samovýrobce elektřiny, ať už si montují na střechu solární panely nebo jiné zdroje energie. Musíme pro ně nastavit speciální tarif tak, aby náklady na jejich připojení neplatili ostatní uživatelé sítě a zároveň byl tarif pro samovýrobce tak zajímavý, že se nebudou chtít odpojit,“ dodává Alena Vitásková.

Pokud by se samovýrobci odpojovali, doplatily by na to obě strany. V síti by zůstalo méně lidí a její provoz by je tak vyšel dráž. Ti, co by se odpojili, by zase přišli o možnost využití sítě jako bezpečnostního prvku, pokud by decentrální zdroj energie z jakéhokoliv důvodu selhal.

Vyvážený tarifní systém bude ERÚ sestavovat v souladu s Opatřením předsedkyně ERÚ, které předsedkyně ERÚ vydala k dané problematice v návaznosti na výsledky veřejného konzultačního procesu. Opatření předsedkyně naleznete na webu www.eru.cz a bude zveřejněno v médiích.

 

Zdroj: SolarniNovinky.cz

wp ecommerce - e-commerce wordpress