Financování a koupě

Uvědomujeme si, že rozhodnutí o pořízení některé z jednotek SAVEBOX může být – zejména pak pro domácnost – výrazným momentálním zásahem do rozpočtu. Věděli jste ale, že můžete v rámci řady dotačních programů získat dotaci v řádu až několika desítek tisíc na koupi některého z našich zařízení? Na našich zákaznících nám záleží, neváhejte se na nás proto s jakýmkoli konkrétním dotazem obrátit, rádi s vámi budeme individuálně každou možnost diskutovat.

Program Nová zelená úsporám je určen pro rodinné i bytové domy, ale také pro odborné dodavatele a výrobce. Jde o dotační program, díky kterému můžete získat nemalou státní podpory na snížené energetické náročnosti vašeho domu či provozu. Podporu lze – mimo jiné – získat právě i na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů. Tyto body jsou zakotveny ve 3. výzvě podprogramu Nová zelená úsporám a žádosti o toto financování je možné podávat až do 31. 12. 2021.

A které oblasti v kapitole C podprogramu NZÚ se přímo týkají zařízení SAVEBOX?

C.3.5 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1, výše podpory 70 000 Kč (Hybridní fotovoltaická elektrárna SaveBox HOME 4,5 KWh)

C.3.6 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1, výše podpory 100 000 Kč (Hybridní fotovoltaická elektrárna SaveBox HOME 7,5 KWh s doporučenou velikostí fotovoltaiky)

C.3.7 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok-1, výše podpory 150 000 Kč (Hybridní fotovoltaická elektrárna SaveBox HOME 7,5 KWh s maximální velikostí fotovoltaiky) (žádosti pro C.3.7 lze podávat od 4.9.2017)

 

Mimo výše uvedený podprogram lze získat finanční podporu i na rozšíření konkrétních vybraných typů stávajících solárních a termických systémů, na něž byla již poskytnuta dotační podpora v rámci podoblasti C.3. Mezi podporované fotovoltaické systémy k rozšíření patří ty z podoblastí podpor C.3.3, C.3.4, C.3.5 a C.3.6 na některý z vyšších systémů. 

Podmínkou je podání nové žádosti v oblasti nově dosažené podoblasti podpory C.3. Maximum finanční podpory je pak stanoveno rozdílem maximální výše finanční podpory v příslušných podoblastech C3.

 

A kdo může o podporu vlastně žádat? Jako oprávnění žadatelé a případní příjemci podpory jsou definováni vlastníci či stavebníci rodinných a obytných domů, a to jak fyzické, tak i právnické osoby.

 

Bližší informace naleznete mj. zde: http://bit.ly/savebox-novazausporam 

To není ani zdaleka vše! V polovině června 2017 byla otevřena další dotační výzva atraktivní pro ty, kteří plánují koupi systému SAVEBOX. Dotační program „Úspory energie“ se zaměřuje na efektivní snižování energetické náročnosti nepodnikatelského sektoru a jeho účelem je primárně silná podpora opatření, jež budou přispívat k úsporám konečné spotřeby nejen elektrické energie.

Zapojovat se do programu mohou malé, střední, ale i velké podniky napříč mnoha obory podnikání – od zpracovatelského průmyslu až po zdravotnictví či rybářství a lesnictví. Své příznivce si tak jistě najde také mezi těmi, kteří zvažují zapojení např. konceptu SAVEBOX Industry do svého provozu či podnikání. Dotace se budou pohybovat v rozmezí 500 tis. – 250 mil. Kč.

Pro ty, kteří se rozhodnou dotační program využít právě pro snížení finanční náročnosti pořízení jednotky SAVEBOX bude zajímat zejména výzva „Fotovoltaické systémy s / bez akumulace pro vlastní potřebu – Výzva I.“. U jednotek SAVEBOX půjde samozřejmě o ta zařízení s akumulací, a tedy nejvyšší přidanou hodnotou a budoucím zhodnocením množství vyrobené elektrické energie pro vlastní využití a naopak minimální rozdáváním přebytků energie „zdarma“ do distribučních sítí.  

Bližší informace naleznete mj. zde: http://bit.ly/savebox-usporyenergie