9. 11. 2017, Valašské Meziříčí – Výkonné a maximálně bezpečné i pod ostrou palbou – to lze o našich akumulátorových blocích říci na základě extrémního testu, který se konal 25. října na střelnici v areálu Poličských strojíren. Cílem akce bylo prokázat armádě, že naše akumulátorová úložiště i navzdory dílčímu poškození zůstávají bezpečná a funkční, což se potvrdilo.   

Pro test bylo použito pět našich akumulátorových bloků LA3016 a munice ráže 7.65. Zatímco bloky byly plně nabité a aktivní, takže během testu nepřetržitě dodávaly energii do spotřebičů, bylo na ně postupně pod různými úhly stříleno za účelem ověření chování akumulátoru při různých typech poškození jeho struktury. Během celého testu jsme zaznamenávali data z elektroniky BMS (Battery Management System), čidel i elektronické zátěže.

Zkouška byla iniciována Vojenským výzkumným ústavem v Brně, který zároveň pro účely testování zvolil dva typy munice – střelu s měkkým jádrem a průbojnou střelu. Střela s měkkým jádrem se při nárazu do akumulátorového bloku rozpadla a způsobila rozsáhlé poškození desetiny akumulátorových článků v bloku, zatímco průbojná střela vytvořila v článcích akumulátorů „kanál“, který procházel asi 60 % akumulátorových článků. Při zásahu projektilem elektronika BMS poškozený akumulátorový blok okamžitě odpojila od zbytku systému, čímž zajistila jeho plynulý a bezpečný chod.

A výsledek? Navzdory extrémnímu poškození bateriových bloků nedošlo k zahoření či výbuchu a elektronická zátěž nezaznamenala výpadek ani žádnou poruchu napájení z akumulátoru. Elektronika BMS dokázala velmi rychle detekovat a izolovat poškozený akumulátorový blok, díky čemuž nedošlo k šíření poruchy dál do systému. Kvalita elektroniky BMS je tedy pro bezpečnost lithiových akumulátorů zcela zásadní.

Test vojákům potvrdil, že částečné poškození akumulátorového úložiště nezpůsobí úplný výpadek systému, ale jen omezení dostupné kapacity akumulátoru. Je zřejmé, že při vývoji našich produktů jsme věnovali už od začátku vysokou pozornost jejich bezpečnosti. Samotné akumulátorové články jsme konstruovali tak, aby byly maximálně bezpečné ve všech aspektech (např. konstrukce elektrod, kvalita separátoru, chemické složení, chlazení). Naše elektronika v akumulátorech tedy zaručuje nejen vysokou životnost při dlouhodobém provozu, ale i maximální bezpečnost.