Nejen inteligentní domy, ale i celá města.
Vzájemně propojená a využívající potenciálu konceptu SAVEBOX.

Savebox City

Svět se zmenšuje, vzdálenosti zkracují. Co bylo dříve nedosažitelné, máme dnes na dosah ruky. Stejný trend sledujeme i my ve FitCraft Energy.

 

Nechceme jen inteligentní domy, ale celá města. Vzájemně propojená a využívající potenciálu konceptu SAVEBOX. Přesně tak vidíme budoucnost efektivního využívání elektrické energie u nás i po celém světě. Koncept SAVEBOX City znamená důležitý krok k budoucímu vývoji i trendům v této stále se vyvíjející oblasti.

Chytré domy jsou už dnes navrhovány tak, aby svým obyvatelům poskytovaly maximální komfort. Díky sofistikovanému technickému řešení dovedou efektivně využívat elektrické spotřebiče, automaticky ovládat dobu vytápění, ohřev vody, ale například i vysávání prachu či větrání. Tím šetří nejen energii, ale i samotné spotřebiče. O celý chod domu je tak automaticky postaráno.

 

Savebox City – NAŠE VIZE

 

Naše vize ale míří mnohem dál – nechceme totiž zůstat jen u energeticky nezávislých domovů. Ve FitCraft Energy si velmi dobře uvědomujeme, že klíč k budoucnosti netkví pouze v jednotlivcích a jejich domovech. Víme, že je potřeba uvažovat mnohem komplexněji, v rámci celých soustav měst a obcí. I proto je naším cílem dosáhnout propojení celých skupin domů ve městech a obcích, které budou využívat zařízení SAVEBOX ke své energetické soběstačnosti.

KDYŽ SE PŘÍBĚHY JULESE VERNA STÁVAJÍ SKUTEČNOSTÍ.

SAVEBOX je vybaven univerzálním komunikačním rozhraním, které umožnuje propojení (integraci) SAVEBOXu se systémy automatizace domova. Celý systém pak zvyšuje účinnost výroby a využití energie dodané jednotkou SAVEBOX. Tím umožňuje nejen lepší využití sluneční energie, ale i kratší návratnost investic.

Přichází doba sluneční!

A tak, podobně jako bájný Nautilus z knih Julese Verna, můžete i vy žít nezávisle na okolí! Díky energeticky nezávislým domům a koncepci SAVEBOX, která vás nenutí nic dokupovat ani nastavovat. Dostáváte totiž kompletně technicky vybavené zařízení pro ukládání elektrické energie. Všechny komponenty jsou perfektně sladěné, plně optimalizované a poctivě testované. Přichází doba sluneční, tak jděte s ní!

Satelitní městečka plní volné parcely městských aglomerací – tento fakt s sebou přináší mimo jiné i zvýšenou nutnost zodpovědného přístupu ke spotřebě a efektivnímu využívání energií. Respektujeme tyto potřeby a přicházíme proto s nadčasovým, ale zároveň tolik žádoucím konceptem, který umožní několika domácnostem efektivní, kvalitní a zároveň k okolnímu prostředí šetrné ukládání a využívání elektrické energie.

Na cestě k propojeným a energeticky soběstačným městům.

Koncept SAVEBOX City si můžete zjednodušeně představit jako velký elektrický rozvod, který dává naprosto rovnocenné podmínky a možnosti všem, kteří se do něj „zapojí“. Jednotliví „členové“ takového rozvodu – nejčastěji rodinné domy – budou získávat elektrickou energii z jednoho společného místa – elektrocentrály. Toto místo bude umístěno nezávisle na všech ostatních v rozvodu a bude složeno právě z jednotek SAVEBOX.

Nezůstane tak jen u energeticky nezávislých domů. Díky konceptu City dosáhneme mnohem komplexnějšího propojení celých soustav měst a obcí, čímž přispějeme nejen k jejich celkové energetické soběstačnosti.