Časté dotazy

SAVEBOX HOME

 

Jaký je princip připojení SAVEBOX home k domovnímu rozvodu?
I když SaveBox HOME nejčastěji pracuje ve spolupráci s elektrickou sítí, dokáže, stejně jako všechny ostatní jednotky SaveBox, pracovat i v ostrovním režimu. Tedy dodávat do spotřebičů energii z akumulátorů, bez připojení k elektrické síti.
Dochází k tomu pokaždé, když dojde k výpadku elektrické sítě. SaveBOX se odpojí od nefungující elektrické sítě a začne dodávat do spotřebičů energii z akumulátorů. Funguje tedy v tomto případě jako velký záložní zdroj (UPS). Během tohoto režimu samozřejmě funguje i nabíjení z fotovoltaické elektrárny – pokud svítí slunce, elektrárna doplňuje do akumulátoru energii. Když je napětí v elektrické síti obnoveno, jednotka se k ní zase automaticky znovu připojí a přejde do standartniho provozního režimu. Přechod do ostrovního režimu i zpět je plynulý a velmi rychlý, běžně elektrické spotřebiče přechod na jiný režim jednotky ani nezaznamenají. Ostrovní provoz systém oznamuje sepnutím kontaktu v jednotce. Díky tomu lze na jednotku navázat elektroniku domu a automaticky odpojit v ostrovním režimu spotřebiče, které nemají být zálohovány akumulátory. 

SAVEBOX home a ostrovní provoz

V případech, kdy v objektu elektrická síť není vůbec, lze elektrickou síť nahradit elektrocentrálou. Pro tento případ je vhodné SaveBOX nakonfigurovat do provozního režimu „spolupráce s centralou“. Pak je běžný provoz jednotky pokryt z energie, kterou dodá fotovoltaická elektrárna. V případě nedostatku energie pak elektrocentrála funguje jako záložní energetický zdroj. Když je centrála nastartována, dodává do spotřebičů energii přímo (energie prochází přes jednotku SBH). Pokud je okamžitý nadbytek energie z elektrocentrály, je tato použita pro nabíjení akumulátorů. Pokud naopak výkon centrály nepostačuje k pohonu připojených spotřebičů, SaveBOX dokáže podpořit elektrocentrálu energií z akumulátorů (viz článek „Co je podpora zdroje akumulátorem“). V tomto režimu je jeden z výstupních kontaktů jednotky určen pro start elektrocentrály – v okamžiku, kdy se energie v akumulátorech blíží k nule, kontakt sepne. Pokud je elektrocentrála vybavena funkcí automatického startu, lze ji tímto kontaktem automaticky startovat a energii v akumulátorech doplnit. Provoz je potom velmi efektivní – elektrocentrála je nastartována jen v době, kdy je nedostatek energie vyrobené sluncem, navíc má během chodu optimální zátěž a díky tomu maximální účinnost.

Co je to personalizace jednotky a jak funguje?

Savebox HOME umožňuje nastavení poměru mezi stupněm zálohy a výrobou energie – výchozí nastavení jednotky je takové, že celá dostupná kapacita akumulátorů je využita pro zpracování energie vyrobené sluncem. Systém tedy vždy, kdy je v akumulátorech nějaká energie (vyrobená sluncem) pokrývá spotřebu domu primárně z nich. Může se tak ale stát, že dojde k výpadku elektrické sítě v okamžiku, kdy jsou akumulátory už zcela vybity. Pak se může stát, že výpadek elektrické sítě nebude jednotkou překlenut. Pro tyto případy lze jednotku nastavit tak, aby si vždy ponechávala v akumulátorech zásobu energie pro případ výpadku sítě. Může tím ale dojít ke snížení efektivity při využití energie vyrobené sluncem.

Jak funguje kombinace s ohřevem teplé vody?

V Saveboxu HOME je pro zlepšení spotřeby energie ze slunce vestavěno technické vybavení pro ovládání elektrického bojleru – pro objekty s malou spotřebou elektrické energie.

V případě, že slunce vyrobilo více energie, než kolik lze uložit v akumulátorech, mohlo by dojít k zbytečnému zastavení výroby fotovoltaické elektrárny (energii už není kam ukládat, a nelze ji ani dodat do elektrické sítě, protože běžně nejsou distribučními společnostmi povoleny přetoky energie do elektrické sítě a jednotka má ve výchozím nastavení funkci dodávky energie do elektrické sítě zakázánu) . V tomto případě jednotka SBH sepne ovládací kontakt, který zapne ohřev vody v bojleru (nebo jiný významný spotřebič v domě). Tím je zabráněno ztrátě energie vyrobené sluncem a je využita přímo v domě.

Jak vypadá v praxi monitoring?

Pokud jednotku Savebox HOME připojíte k internetu (většinou stačí pouze připojit ethernetový kabel mezi jednotku a router, pomocí kterého jsou zařízení v domě připojena k internetu), jednotka začne odesílat data do systému monitoringu. Pomocí běžného internetového prohlížeče se pak můžete k systému připojit a sledovat energetické toky v jednotce, okamžité výkony a další informace. Data jsou dostupná s kompletní historií – můžete tak sledovat, jak systém dlouhodobě funguje, ale například také i jaké má váš dům energetické potřeby a pod. V ceně jednotky je předplacen provoz portálu monitoringu. Pokud je jednotka připojena k internetu, dostává také automatické aktualizace softwaru, díky kterým má vždy všechny nejnovější funkce.

Inteligentní domy a SAVEBOX home?

Jednotky SaveBOX jsou vybaveny komunikačním rozhraním, které umožňuje jejich propojení s elektronikou chytrého domu. Je ověřena integrace se systémem inteligentního ovládání domu „Foxtrot“, který vyrábí a dodává česká firma Teco z Kolína. Obousměrná datová komunikace mezi systémy umožňuje naplno využít potenciál, který technologie akumulace elektrické energie ve spojení se systémem inteligentního domu nabízí. Ekosystém přístrojů Foxtrot umožňuje řízení všech spotřebičů elektrické energie v domě a spolu s informacemi o výrobě energie zvyšuje efektivitu celého systému. Zlepší tím nejen návratnost zákazníkových investic ale je i dalším významným krokem k dosažení jeho energetické nazávislosti.