Až 150 tisíc dotace při pořízení Hybridní elektrárny SaveBox HOME

Z programu Nová Zelená Úsporám je možné získat dotační podporu pro stávající rodinné domy na území celé ČR či bytových domů v Praze. Podporu lze mimo jiné získat na instalaci solárních fotovoltaických systémů s akumulací do baterií ….. Žádosti je možné podávat v rámci 3. výzvy až do 31.12.2021.

Ve 3.výzvě podprogramu Nová zelená úsporám nás budou zajímat tyto oblasti:

  • C.3.5 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1, výše podpory 70 000 Kč (Hybridní fotovoltaická elektrárna SaveBox HOME 4,5 KWh)
  • C.3.6 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1, výše podpory 100 000 Kč (Hybridní fotovoltaická elektrárna SaveBox HOME 7,5 KWh s doporučenou velikostí fotovoltaiky)
  • C.3.7 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok-1, výše podpory 150 000 Kč (Hybridní fotovoltaická elektrárna SaveBox HOME 7,5 KWh s maximální velikostí fotovoltaiky) (žádosti pro C.3.7 lze podávat od 4.9.2017)

Podpora na rozšíření stávajícího solárního systému (od 4.9.2017 i zpětně)

Podporu lze poskytnout na rozšíření vybraných typů stávajících solárních systémů, na které byla poskytnuta podpora v podoblasti podpory C.3 z Programu. Podporováno je rozšíření fotovoltaických systémů z podoblastí podpor C.3.3, C.3.4, C.3.5 nebo C.3.6 na některý z vyšších podporovaných fotovoltaických systémů. V takovém případě musí být podána nová žádost v nově dosažené podoblasti podpory C.3. Maximální výše podpory se v tomto případě stanoví jako rozdíl mezi maximálními výšemi podpory v příslušných podoblastech podpory C.3

Kdo může o podporu zažádat

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické, tak i právnické osoby.
Pokud uvažujete o realizaci podobného projektu, kontaktujte nás zde!