A je to tady!

V pátek 16.6.2017 kolem 16,00 hodin byla otevřena dotační výzva v projektu „Úspory energie“ s názvem „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I„. Nás samozřejmě budou zajímat projekty „… s akumulací…„, neboť ty budou vykazovat nejvyšší přidanou hodnotu. Proč? Protože vlastníci takových řešení maximálním způsobem zhodnotí množství vyrobené elektrické energie pro vlastní použití a nebudou přebytky dodávat zdarma do distribučních sítí. A samozřejmě nejlépe tak zhodnotí své vlastní i dotační prostředky. Odkaz na zveřejněnou dotaci najdete zde.

Dotace do hybridních elektráren

Jedná se o dotaci pro podnikatele ve výši 80/70/60 % uznatelných nákladů s velmi širokým spektrem NACE (podnikatelské aktivity, na něž se dotace vztahuje). Krátká rekapitulace projektu a jeho možností:

  • zahájení příjmu žádostí 16.6.2017, ukončení příjmu žádostí 16.10.2017
  • dotace ve výši 80/70/60 % uznatelných nákladů
  • velikost dotace 300 tis až 100 mil Kč
  • projekt musí být zaměřen na výrobu a akumulaci elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku (Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického hospodářství, spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí. V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita akumulátoru překročit 5 kWh/kW instalovaného výkonu OZE)
  • délka projektu do 3 let od data přijatelnosti projektu
  • cílovou skupinou žadatelů jsou všechny formy podnikatelských subjektů (od fyzických osob až po právnické osoby a státní podniky)
  • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci

Rámcové rozsahy projektů

Samozřejmě nás zajímají pouze projekty spojené s akumulací elektrické energie do bateriových systémů, tedy do našich SaveBox (HOME, Industy a SmartCity). Připravili jsme pro Vás „typová řešení“ ve třech různých kategoriích. Reálných kombinací může být mnohem více, to ale je třeba vždy řešit individuálně u každého projektu.

  • Malé projekty o velikosti projektu od 1-5 mil Kč s využitím naší technologie SaveBox HOME. 3 fázové řešení s dostupnou kapacitou baterií od 22,5 do 162 kWh. Tomu také odpovídá velikost fotovoltaického pole, který však musí mít max. napětí 150V
  • Střední projekty o velikosti 3-30 mil Kč s využitím naší technologie SaveBox INDUSTRY. Hlavním představitelem tohoto řešení je SaveBox L, který je možné propojovat do větších celků. Získáme tedy kapacitu bateriového úložiště od 60 do 300 kWh. Tomu odpovídá velikost fotovoltaického pole, který však musí mít max. napětí 600V
  • Velké projekty o velikosti 20-100 mil Kč s využitím naší technologie SaveBox KONTEJNER. U tohoto řešení dosáhneme na kapacitu bateriového úložiště od 500 kWh až do 2,5 MWh. Samozřejmě i zde bude fotovoltaické pole závislé od potřeb investora. Napětí fotovoltaického pole max 900 V.

Každý projekt je třeba projektovat a kalkulovat individuálně dle požadavků a zadání investora s ohledem na jeho potřeby a technické parametry dotačního titulu!

Využijte této úžasné možnosti a snižte svoji energetickou závislost. Využijte netušené možnosti našich technologií SaveBox! Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

Mnoho úspěchů na Vaší cestě k energetické soběstačnosti přeje tým pracovníků společnosti FitCraft Energy